Puhevammaisten tulkki
Outi Tervonen


- koulutus
- Puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinto 2008
- kokemus
- Toiminut puhetulkkina vuodesta 2008
- hoitotyö HUS/HYKS aikuisten- ja lasten neurologia

Asiakasryhmät

- CP-vamma,
- afasia
- dysartria
- etenevät neurologiset sairaudet
- kehitysvamma
- kielellinen erityisvaikeus
- autismin kirjon häiriöt

Puhetta tukeva, täydentävä ja korvaava kommunikointi

- tukiviittomat
- kuvat, kuvataulut, toimintataulut
- blisskieli
- kirjoitetut viestit puheeksi

Kommunikoinnin apuvälineet
Kommunikointiohjelmat; TAIKE-taulusto
- kommunikointikansiot
- kuvat, kommunikointitaulut
- kirjoittamisen apuvälineohjelmat; Predictable
- kirjoitetut viestit; Lightwriter
- puhelaitteet, painikkeet

Puheen selventäminen ymmärtämisen tueksi
- selkokieli
- ydinsanojen kirjoittaminen
- suullisen viestin välittäminen kirjoitettuun muotoon
- ydinsanojen piirtäminen

Erikoistumisalueet
- liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten vaihtoehtoisen kommunikaation käytön tukeminen ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen erilaisissa toimintaympäristöissä
- lasten- ja nuorten sopeutusmisvalmennus- ja liikuntaleirit ja toimintaviikonloput
- yhdistysten ja perheiden järjestämät matkat sekä kotimaassa että ulkomailla
- tuetut lomat, teemaleirit
- eri vamma- ja ikäryhmille suunnatut tapahtumat, tilaisuudet
- puhevammaisten nuorten itsenäistymiseen; asunnon- ja työnhakuun, omatoimisuustaitojen harjoitteluun ym. asiointiin liityvät viranomaistapaamiset
- asumisharjoittelu- ja tilapäishoitopaikat
- harrastukset, ystävien kanssa yhteydenpito, sosiaalisten taitojen harjoittelu

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi (tämä on vielä työnalla, kirjoita suoraan sähköpostilla tai soita)

Newsletter:
Uutisia
PB Paino & Bittikanava Oy